Visualització de contingut web

Mostra de béns patrimonials de la GC

Podeu trobar ací la informació harmonitzada i completa d'una mostra de 54 béns patrimonials de la Guerra Civil, ubicats a diferents municipis del territori i corresponents a diverses categories, tipologies i subtipologies.

Cada fitxa porta la denominació del bé, la seua situació i coordenades UTM, la localització, la referència al fet d'estar inventariat o no el bé, la classificació, informació gràfica (foto, croquis), descripció i fonts d'informació.

A més, s'acompanya de la ubicació del bé sobre sis capes cartogràfiques diferents: el vol americà de 1956-57; l'ortofoto actualitzada, la cartografia cadastral, la cartografia oficial CV05, el model digital del terreny i la minuta del MTN. Per a més detalls podeu consultar l'apartat "Metodologia i utilitats".

Si voleu informació bàsica sobre altres béns patrimonials, entreu a "Cartografia de béns de la Guerra Civil".

Mapa muestra bienes