Visualització de contingut web

Cartografia dels béns patrimonials de la Guerra Civil

En aquest apartat s'ofereix la informació cartografiada de centenars de béns del patrimoni valencià de la Guerra Civil. Per a una mostra de 54 béns, la informació està associada a fitxes normalitzades i completes, mentre que per a la resta, s'ofereix informació bàsica.

Les cartografies elaborades incorporen la posició dels elements patrimonials localitzats amb un tipus de representació vectorial i, per a la seua georeferenciació, s'ha utilitzat el Sistema Geodèsic de Referència ETRS89, projecció UTM en el fus 30. Codi EPSG: 25830.

Els mapes s'han elaborat seguint els criteris toponímics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) emprats per l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) en el seu Visor i cartografia de base. Les cartografies queden representades sobre els serveis WMTS de l'Ortofoto base de l'ICV i l'ortofoto de la Sèrie B del Vol Americà (1956-57), així com la cartografia cadastral, el Model Digital del Terreny i les Minutes del Mapa Topogràfic Nacional. D'aquesta forma, l'usuari, segons els seus interessos i necessitats pot triar la base cartogràfica més adequada.

L'usuari podrà identificar i localitzar els béns per a una o diverses categories, en funció dels seus objectius, seleccionant les distintes capes.

Per a més detall, poden consultar l'apartat "Metodologia i utilitats".

Visualització de contingut web

Col·laboradors

UPVICV